lekart hairdressing

Klasické business centrum, prenajímateľný holopriestor na prízemí. Najväčšia výzva bola dať novovzniknutej značke kaderníctva na prvý pohľad zapamätateľný charakter. Od zadania po prvého ostrihaného klienta ubehli iba dva mesiace. Ultra rýchle tempo bolo v tomto prípade aj výhodou, keďže vďaka časovej tiesni dostávali zelenú čerstvé nápady bez prílišného zvažovania. Výsledkom je jasný priestor rozdelený na tri funkčné celky umiestnením dvoch lodných kontajnerov uprostred dispozície. Priestor vo vnútri spojených kontajnerov je vstupný a slúži ako recepcia. Ľavá strana je venovaná strihaniu, vpravo je umývanie a farbenie. Od začiatku s nami na koncepte spolupracoval vynikajúci grafický dizajnér Marcel Benčík. Jeho koncept logotypu a typografie sme použili ako základ pre dizajn interiérov. Tenké diagonálne linky sa objavujú v dlažbe, na nábytkových stenách. Atypické nábytky z prútovej čiernej ocele tak isto úzko nadväzujú na Benčíkov „hairline“ koncept. Príliš „maskulínny“ výraz šedej dlažby, čiernej ocele a industriálneho výrazu lodného kontajneru je vyvážený drevenými plochami brezovej preglejky. Štvorcové metre zázemia sú minimalizované, preto bolo dôležité všetky úložné priestory presne naprogramovať na konkrétny účel.

> 2013
> bratislava - ružinov /SK/
> autori:
  ondrej & tatiana horváth
> grafický dizajn: marcel benčík
> stolár: treeman
> klient: lekart hairdressing
> status: ukončenie 2013

...

> 2013
> bratislava - ružinov /SK/
> autors: 
  ondrej & tatiana horváth
> graphic design: marcel benčík
> carpenter: treeman
> client: lekart hairdressing
> status: executed 2013