dom-ček

Malý rodinný dom postavený na základoch pôvodného záhradného domčeka /jestvujúca pivnica/. Limit 60 m2 zastavanej plochy sa v návrhu odzrkadlil racionalitou a klasickým priestorovým usporiadaním. Nevýhoda zdvihnutého prízemia /kvôli pôvodnej pivnici/ sa eliminovala vystúpaním terénu v časti pred obývacím priestorom. Takto vytvorená terasa a nadväzujúce amfiteátrové stupne rozširujú obytný priestor smerom von a plynulo ho prepájajú s pôvodnou záhradou. Veľké okenné otvory pocitovo zväčšujú interiér, menšie tematicky rozmiestnené okná prinášajú správne načasované slnečné svetlo do interiéru a rámujú vybrané výhľady. Dverné otvory v dome majú rôzne výšky v závislosti na prirodzenej "hierarchii" jednotlivých miestností. Základnú farebnú schému interiéru tvorí kombinácia masívneho dubu v podlahách, pohľadového betónu na strope a bielej omietky na stenách.

> 2013 /2011/
> bratislava - vrakuňa /SK/
> autori:
  ondrej & tatiana horváth
> status: ukončenie 2013


...

> 2013 /2011/
> bratislava - vrakuňa /SK/
> autors: 
  ondrej & tatiana horváth
> status: executed 2013

> situácia<br>  /site plan/<br><br>
> situácia
  /site plan/

> prízemie<br>  /ground floor/<br><br>
> prízemie
  /ground floor/

> 1. poschodie<br>  /first floor/<br><br>
> 1. poschodie
  /first floor/