Býval to záhradný dom-ček, teraz je to malý dom.

Prestavba záhradného domčeka na celoročne obývaný dom je úspešne za nami. Na zastavanej ploche len 60 m2 sa podarilo pretransformovať až 93,71 m2 plnohodnotnej obytnej plochy (vrátane pôvodnej pivnice), čo už reprezentuje nároky pekného 3-izbového bytu. Tento projekt môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí nemajú financie na regulárny stavebný pozemok, ale majú záhradku a túžia po bývaní v domčeku. + VIAC O PROJEKTE


NAŠE TIPY

+ Vykurovanie

Dané územie je bez plynofikácie a tak sme museli pri návrhu zvažovať iné zdroje na výrobu tepla pre vykurovanie a ohrev vody. Klient zároveň zastával názor, byť čo najviac nezávislý od zaužívaných distribútorov energií. Po zvážení všetkých plusov a mínusov sme sa s klientom nakoniec rozhodli pre teplovodnú krbovú vložku v kombinácii so solárnym zásobníkom. Okrem príjemnej atmosféry horiaceho dreva, tento systém umožňuje inteligentnú distribúciu tepla do celého domu obyčajnými radiátormi. Vyhnete sa tak problémom s reguláciou tepla v jednotlivých miestnostiach a suchému vzduchu, príznačným pre klasické teplovzdušné rozvody. Samotný systém je napojený na zásobník vody. Prebytkové teplo tak neodchádza nadarmo von komínom, ale sa ešte zúžitkuje na ohrev vody. V letnom období, mimo vykurovacej sezóny, alternujú zdroj na ohrev vody dva solárne kolektory umiestnené na streche domu. Celý systém je ešte poistený rezervným napojením na elektriku.

+ Kanalizácia

Lokalita je bez verejnej kanalizácie a tak sa muselo zvažovať iné riešenie. Do úvahy prichádzala žumpa alebo čistička odpadových vôd. Z prevádzkového hľadiska sú obe možnosti rovnako náročné, či už z pohľadu financií alebo nárokov na údržbu. Pri návrhu sa preto riadime konkrétnymi regulatívami obce. Niektoré územnoplánovacie informácie predpisujú žumpy, iné naopak čističky. Kanalizačný systém domu sme skvalitnili nadstavbou pre sústredenie daždovej vody do akumulačnej nádrže umiestnenej v zemi na pozemku. Dažďová voda je tak čiastočne použitá na polievanie a čiastočne vsakovaná do zeme.

+ Okenice

Okenice na dome plnia hneď niekoľko funkcií. Okrem ochrany pred poveternostnými podmienkami (slnkom, dažďom, vetrom, či snehom), zaisťujú aj väčšie súkromie a bezpečnosť domu. Okenice nemusia byť vždy len prefabrikovaný unifikovaný výrobok, kúpený u predajcu. Zámočníkovi sme zadali výrobu posuvného kovového rámu, na stavbe naň majstri pripevnili už len drevo tvoriace celý obklad fasády. Individuálny prístup, korešponduje priamo s konkrétnymi nárokmi stavby a často tak dosiahneme aj lepšiu cenu.

+ Špalety

Tiež známe ako ostenia sú vždy dôležité detaily, z funkčného ako aj estetického hľadiska. V tomto projekte sme museli vymyslieť najmä atypický detail na vonkajších osteniach. Detail ukončenia prevetrávanej fasády pri okenných otvoroch mierne komplikovali posuvné okenice, ktoré sa zasúvajú za fasádny obklad. Rozhodli sme sa pre rám z dibondu. Tento ľahký a zároveň pevný materiál nám umožnil vytvoriť rovnaký detail na všetkých štyroch stranách otvoru, bez nutnosti realizovať štandardný detail parapetu. Detail úpravy exteriérových ostení jednotným materiálom, nás inšpiroval na použitie rovnakého princípu v interiéri. Použitím dreveného rámu (upravený bielym náterom) sme v interiéri zjednotili úpravu všetkých otvorov. Vyhli sme sa tak inému riešeniu parapetu v izbách a kúpeľniach, kde je parapet v kontakte s vodou.

+ Schodisko

Často sa zhotovuje betónové alebo drevené schodisko. My sme uprednostnili ako nosný materiál oceľ. Vieme tak dosiahnuť subtílnejšiu konštrukciu, ktorá v priestore nezaberá toľko miesta. Schodisko môže byť ceľooceľové, alebo v kombinácii s inými materiálmi, napríklad drevené nášlapné stupne.

+ Betónové stropy

Betónový strop ako alternatíva ku keramickým bola požiadavka statiky. Jeho priznanie v interiéri sa tiež koncepčne nevylučovalo, a tak sme upustili od ďaľšej povrchovej úpravy stropov. Pre tzv. priznaný betón neboli potrebné špeciálne prímesy do betónu ani iné extra úpravy. Ostala len väčšia pozornosť pri kladení stavebného dreva debnenia a pri samotnom hutnení betónu. Vytuhnutý betón splnil očakávania a klient ako bonus ušetril na metroch štvorcových omietky.